Življenje z Jezusom je umiranje sebi

Luka Fartek | 11. Julij 2021 (Emanuel Maribor)

Luka Fartek

Druga stran kovanca evangelija pa nas kliče k spremembi in

drugačnemu življenju, ki Jezusa postavi na prvo mesto. Ta druga stran

se danes žal premalo poudarja.

PODROBNOSTI PRIDIGE
Luka Fartek
11. Julij 2021
Emanuel Maribor
MEDIJI / DATOTEKE