Živeti v moči

Srečko Krajnc | 17. Februar 2019 (BCE Maribor)

Maribor

Poglejmo danes, kako razumeti delovanje Božje moči v našem življenju.

Pavel razodeva, da v določeni točki naše nemoči, lahko Bog, poseže s svojo močjo, če mu dovolimo.

A mi je rekel: »Dovolj ti je moja milost. Moč se dopolnjuje v slabotnosti.« Zato se bom zelo rad ponašal s svojimi slabotnostmi, da bi se v meni utaborila Kristusova moč. Vesel sem torej slabotnosti, žalitev, potreb, preganjanj in stisk za Kristusa. Kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten. 2 Kor 12, 9-10 SSP

Bog želi razodevati svojo moč v našem življenju. Zaradi oznanjanja, je šel Pavel skozi preganjanja in stiske. To, pa ni bila ovira, ampak priložnost za delovanje Božje moči.

Delovanje Božje moči

Pavel se je začel učiti to lekcijo, ko se je srečal z Jezusom. Med potjo, ko se je bližal Damasku, pa ga je nenadoma obsijala luč z neba. Padel je na tla in zaslišal glas, ki mu je rekel: »Savel, Savel! Zakaj me preganjaš?« Rekel je: »Kdo si, Gospod?« Glas pa je odgovoril: »Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš. Zdaj pa vstani in pojdi v mesto in izvedel boš, kaj moraš storiti!« Možje, ki so potovali z njim, so obstali brez besed; slišali so glas, videli pa niso nikogar. Savel se je dvignil s tal. Toda čeprav je odprl oči, ni nič videl. Prijeli so ga za roko in peljali v Damask. Tri dni ni nič videl in ni ne jedel ne pil.  Apd 9, 3-9 SSP SSP

Pavlovo iskreno, vendar napačno vedenje o Bogu, ga je gnalo, da je preganjal kristjane. To pa ga je pripeljajo do srečanja z vstalim Jezusom. Doživel je radikalno srečanje z Njim in njegovo močjo. Tudi danes, vsak, ki iskreno želi spoznati Boga, lahko doživi njegovo moč, srečanje z njim.

Poglejmo Petrov primer. Simon Peter in neki drug učenec sta šla za Jezusom. Tisti učenec se je poznal z vélikim duhovnikom in je šel z Jezusom na dvorišče vélikega duhovnika, Peter pa je ostal zunaj pri vratih. Oni drugi učenec, ki se je poznal z vélikim duhovnikom, je šel ven, se pogovoril z vratarico in peljal Petra noter. Tedaj je dekla, ki je bila vratarica, rekla Petru: »Kaj nisi tudi ti izmed učencev tega človeka?« On je dejal: »Nisem.« Služabniki in stražarji so stali tam; pripravili so žerjavico, ker je bil mraz, in se greli. Tudi Peter je stal med njimi in se grel.  Jn 18, 15-18 SSP

Simon Peter pa je stal in se grel. Rekli so mu: »Mar nisi tudi ti izmed njegovih učencev?« Tajil je in rekel: »Nisem.« Eden izmed služabnikov vélikega duhovnika, sorodnik tistega, ki mu je Peter odsekal uho, je dejal: »Ali te nisem videl z njim na vrtu?« Peter je spet zanikal; in takoj je petelin zapel. Jn 18, 25-27 SSP

Tukaj vidimo Petrov padec, njegovo nemoč, ki ga pelje v zatajitev Jezusa. Potem je Jezus učil Petra lekcije, kako živeti v Božji moči.

Tretjič mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?« Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel: »Ali me imaš rad?« in mu je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad. Jn 21, 17a SSP

Nekateri pravijo, da je zato Jezus vprašal Petra trikrat, ali ga ljubi, ker ga je trikrat zatajil. Mogoče, toda jaz mislim, da ga je vprašal vsaj trikrat zato, da bi Peter spoznal, da smo odvisni od Božje moči. Vidimo, kot, da se Peter vda in pove, da Jezus ve vse. Potem sledi nova priložnost.  Jezus mu je rekel: »Hrani moje ovce! Jn 21, 17b SSP

Kdo je rešil situacijo in prevzel kontrolo? Jezus. Pasi moje ovce. Od kot prihaja pomoč? Od Jezusa. Peter, dobi nalogo, pomoč, moč naj je pastir od Boga.

Poglejmo še en primer. Nekega dne je s svojimi učenci tudi on stopil v čoln in jim rekel: »Prepeljimo se na drugo stran jezera!« In so odrinili. Medtem ko so se peljali, je zaspal. In nad jezero je prihrumel silen vihar. Čoln je napolnila voda in bili so v nevarnosti. Pristopili so torej, ga prebudili in rekli: »Učenik, Učenik, izgubljeni smo!« In vstal je ter zapretil vetru in razburkani vodi. Ponehala sta in nastala je tišina. Rekel jim je: »Kje je vaša vera?« Obšel jih je strah, začudili so se in govorili med seboj: »Kdo neki je ta, da ukazuje celo vetrovom in vodi in so mu pokorni?« Lk 8, 22-25 SSP

Jezus zapreti vetru in pomiri vihar. Kdo je rešil situacijo? Jezus. Čigava moč in avtoriteta? Jezusova.To se moramo naučiti v življenju tudi mi.

Kako živeti v Božji moči?

Njegova bližina, njegova moč - je naša moč. Ali je Peter živel v Božji moči, ko je zatajil Jezusa? Ne, bil je blizu, ne pa zraven njega. Ko je bil v njegovi bližini, se pogovarjal z njim, je lahko ponovno živel v njegovi moči. Tudi Pavel je doživel njegovo moč, ko se je direktno srečal z njim.

Da lahko mi živimo v njegovi moči, moramo živeti v njegovo bližini.

Medtem ko je še govoril, je prišel nekdo od predstojnikovih in rekel: »Tvoja hči je umrla, ne nadleguj več učitelja.« Ko je Jezus to slišal, mu je odgovoril: »Ne boj se! Samo veruj in bo rešena.« Stopil je v hišo in nikomur ni pustil, da bi šel z njim, razen Petru, Janezu in Jakobu ter očetu in materi deklice. Vsi so jokali in žalovali za njo. On pa je rekel: »Ne jokajte, saj ni umrla, ampak spi!« Posmehovali so se mu, ker so vedeli, da je umrla. On pa jo je prijel za roko in zaklical: »Deklica, vstani!« In njen duh se je vrnil in takoj je vstala. Ukazal je, naj ji dajo jesti. Njeni starši so bili čisto iz sebe. Naročil pa jim je, naj nikomur ne povedo, kaj se je zgodilo. Lk 8, 49-56 SSP

Jezus je povedal očetu, naj zaupa, veruje. Jezus je prijel deklico za roko in zaklical: “Deklica vstani! “ Vse to se je lahko zgodilo, ker je šel oče k Jezusu. Prišel je v njevo bližino, tedaj pa je vse mogoče, ker ima Jezus vso oblast in moč.

Nam je dana na razpolago Božja moč

Poklical je k sebi dvanajstere ter jim dal moč in oblast nad vsemi demoni in za ozdravljanje bolezni. 2 Poslal jih je oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike. Lk 9, 1-2 SSP

Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta.« Apd 1, 8 SSP

Učimo se živeti in delovati v njegovi moči. Bodimo v Jezusovi bližini in naj je naša nemoč, priložnost za Božjo moč. Amen. 

PODROBNOSTI PRIDIGE
Srečko Krajnc
17. Februar 2019
BCE Maribor