Praktično krščansko življenje

Srečko Krajnc | 10. November 2019 (BCE Maribor)

Rogla

Danes se mnogi ne sprešujejo, kaj je prav ali kaj je narobe, zanima jih samo ali zadovolji njihove trenutne potrebe. Ne sprašujejo se, kakšne bodo dolgoročne posledice, na katere vplivajo trenutne odločitve. Kar se tiče krščanstva, mnogi nočejo imeti nobenega opravka z njim, saj mislijo, da je to nekaj zastarelega in v praksi ne deluje. Apostol Pavel je imeli popolnoma drugačno doživetje. V nekaterih odlomkih jasno zagovarja manj besed – teorije in več prakse, delovanja Boga v življenju. Bratje, tudi ko sem jaz prišel k vam, nisem prišel zato, da bi vam z vzvišenostjo besede ali modrosti oznanjal Božjo skrivnost. Sklenil sem namreč, da med vami ne bom vedel za nič drugega kakor za Jezusa Kristusa, in sicer križanega. Pred vami sem bil slaboten, v strahu in velikem trepetu. Moja beseda in moje oznanilo nista bila v prepričevalnih besedah modrosti, temveč sta se izkazala Duh in moč, zato da vaša vera ne bi temeljila na človeški modrosti, ampak na Božji moči.  1 Kor 2,1-5 SSP3

Njegov moto je bil:

-      sklenil sem namreč, da med vami ne bom vedel za nič drugega kakor za Jezusa Kristusa, in sicer križanega

-      zato da vaša vera ne bi temeljila na človeški modrosti, ampak na Božji moči

Pavel nam razkriva svojo šibkost in na drugi stran Božjo moč, ki je delovala v njegovem življenju. Korinčanom razkriva, da je prišel med njih slaboten v strahu in velikem trepetu. Veliko nasprotje današnjega časa, kjer nam vsak dan ponujajo različne nasvete, kako biti močan, uspešen,…  Pavel svojo moč razodeva v slabosti in na drugi strani moč, ki prihaja od Boga. To je nekaj čisto drugačnega kot se na žalost velikokrat dogaja v krščanstvu in ljudje upravičeno nočejo imeti ničesar z njim. 

Pavel je obiskal Korinčane na drugem misijonskem potovanju. Preden je prišel do njih, je šel skozi veliko težav. Poglejmo nekaj odlomkov iz Svetega pisma. 

Pavel v Filipih - Prignali so ju pred zastopnike oblasti in rekli: »Ta dva netita nemir v našem mestu. Juda sta in širita običaje, ki jih mi kot Rimljani ne moremo sprejeti in ne smemo izpolnjevati.« Tudi ljudstvo se je dvignilo proti njima. Rimska oblastnika sta jima strgala oblačila in ju velela pretepsti. Ko so ju hudo pretepli, so ju vrgli v ječo, ječarju pa zabičali, naj skrbno pazi nanju. Ječar je izpolnil ukaz in ju vrgel v najglobljo temnico, nogé pa jima je vklenil v klado. Apd 16, 20-24 SSP3

Tesaloniki - Judje so besneli od nevoščljivosti. Najeli so si nekaj izprijencev, ki so postopali po trgu, ter z njimi zanetili nemir in razgrajali po mestu. Pridrli so pred Jazonovo hišo, ko so iskali Pavla in Sila, da bi ju odgnali pred skupščino. Apd 17, 5 SSP3

Beroji- Takoj ko se je znočilo, so bratje Pavla in Sila odpravili v Berójo. Ko sta prispela tja, sta odšla v judovsko shodnico. Tamkajšnji Judje so bili bolj prijazniod onih v Tesaloníki. Z veliko naklonjenostjo so sprejeli besedo in vsak dan preiskovali Pisma, če je res tako. Mnogi med njimi so sprejeli vero in tudi nemalo uglednih grških žená in mož. Ko pa so Judje v Tesaloníki izvedeli, da Pavel tudi v Beróji oznanja Božjo besedo, so prišli tudi tja, da bi vznemirili in nahujskali množice. Tedaj so bratje nemudoma pospremili Pavla, da je odpotoval do morja; Sila in Timótej pa sta ostala v Beróji. Spremljevalci so Pavla pripeljali do Aten; nato so se vrnili z naročilom, naj Sila in Timótej čim prej prideta za njim. Apd 17, 10-15 SSP3

Atenah - Ko so slišali o vstajenju od mrtvih, so se eni norčevali, drugi pa so rekli: »O tem bi te poslušali kdaj drugič.« 33 Tako je Pavel odšel iz njihove srede. Apd 17, 32-33 SSSP3

Kaj je Pavla gnalo naprej, da je premagal strah, nemoč, slabost, zasmehovanje, preganjanje?

Jezus Kristus, delovanje Svetega Duha, praktično krščansko življenje, nekaj kar ga je resnično izpolnilo in mu dalo smisel njegovega obstoja. Sam je doživel sprembo od Boga in to je hotel dati naprej, neglede za ceno.

Zaradi tega se ne neham zahvaljevati za vas in se vas spominjati v svojih molitvah, da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal duha modrosti in razodetja, v spoznanju njega, in razsvetljene oči srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih, kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki verujemo po dejavnosti njegove silne moči, ki jo je udejanjil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospostvo ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem. In vse je položil pod njegove noge, njega pa postavil čez vse kot glavo Cerkvi, ki je njegovo telo, polnost njega, ki v vsem vse izpolnjuje. Ef 1, 16-23 SSP3

Tukaj vidimo Pavlovo molitev, željo, kakšno spoznanje - duhovno rast potrebuje človek, da lahko napreduje in spoznava Božjo voljo.

Pavel opisuje, da Bog spreminja človeška življenja.

Ali ne veste, da krivični ne bodo deležni Božjega kraljestva? Ne dajte se zavesti! Ne nečistniki ne malikovalci ne prešuštniki ne moške vlačuge ne homoseksualci ne tatovi ne lakomniki ne pijanci ne obrekljivci ne roparji ne bodo dediči Božjega kraljestva. In taki ste bili nekateri. Toda bili ste umiti, posvečeni ste bili, opravičeni ste bili v imenu Gospoda Jezusa Kristusa in v Duhu našega Boga. 1 Kor 6, 9-11 SSP3

Pavel opisuje stanje ljudi, ki potrebujejo sprembo. Če Bog ne spremeni človeškega življenja, ne more biti v njegovem kraljestvu. Mnogokrat obsojamo ljudi in se sprašujemo: “ Pa kako je lahko takšen? “ Ne vidimo pa njegovega srca, zakaj je prišel v takšno situacijo. Potem Pavel nadaljuje, da so nekateri bili takšni in zdaj so dobili novo življenje. Božja volja je, da človek doživi svobodo v svojem srcu, pa tudi, če je to ogovarjanje. Jakob pravi, da je jezik lahko poln smrtnonosnega strupa , ki uničuje ljudi.

Kako lahko živim praktično krščansko življenje?

Postavi Jezus Kristusa na prvo mesto in iskanje njegove moči v svojem življenju. Jezus odpušča in osvobaja – tiste, ki pridejo k njemu po pomoč. 

Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa, in sicer vsem, ki verujejo. Ni namreč nobene razlike: saj so vsi grešili in so brez Božje slave, opravičeni pa so zastonj po njegovi milosti, prek odkupitve v Kristusu Jezusu. Njega je Bog javno določil, da bi bil s svojo krvjo orodje sprave, h kateri prideš po veri. S tem je hotel pokazati svojo pravičnost, tako je v svoji potrpežljivosti odpustil prej storjene grehe. Hotel je pokazati svojo pravičnost v sedanjem času, da je namreč sam pravičen in da opravičuje tistega, ki veruje v Jezusa. Rim 3, 22-26 SSP3

Ali želimo njegovo pomoč, moč, delovanje Svetega Duha v svojem življenju. Krščansko življenje deluje, ko je Jezus in delovanje Svetega Duha na prvem mestu. Molimo: “Jezus odpiram ti svoje srce, bodi Zveličar, Gospod mojega življenja. Odpusti mi in osvobodi me vsega, kar uničuje moje življenje. Amen. “

 

PODROBNOSTI PRIDIGE
Srečko Krajnc
10. November 2019
BCE Maribor