Poznati znamenje časa

Srečko Krajnc | 05. Marec 2017 (BCE Maribor)

Živimo v času nenehnih sprememb. Kako poznati čas, duhovno stanje v katerem se nahajamo. V Svetem pismu imamo primere, kako je Bog razodeval ljudem dogodke v času katerem so živeli. Eden od največjih primerov je Daniel v Stari zavezi.

V prvem letu Dareja, Kserksovega sina, iz rodbine Medijcev, ki je kraljeval nad kraljestvom Kaldejcev, 2 v prvem letu njegovega kraljevanja sem jaz, Daniel, preiskoval v knjigah število let, ki naj se nad jeruzalemskimi razvalinami izpolnijo po GOSPODOVI besedi preroku Jeremiju: sedemdeset let. 3 Obrnil sem svoj obraz k svojemu Gospodu Bogu, da bi ga iskal z molitvijo in s prošnjami, s postom v raševini in pepelu. Dan 9, 1-3 SSP

 

Daniel je poznal svojega Boga                             

Daniel je poznal svojega Boga in je iskal njegovo voljo v času katerem je živel. Daniel je preiskoval v knjigah število let, ki naj se nad jeruzalemskimi razvalinami izpolnijo po GOSPODOVI besedi preroku Jeremiju, sedemdeset.

Vsa ta dežela bo groza, opustošenje, in ti narodi bodo služili babilonskemu kralju sedemdeset let. 12 Ko se dopolni sedemdeset let, bom kaznoval babilonskega kralja in tisti narod, govori GOSPOD, za njihovo krivdo; tudi deželo Kaldejcev, ki jo spremenim v večno pustinjo. Jer 25, 11-12 SSP

Tako govori GOSPOD: Šele ko se Babilonu dopolni sedemdeset let, vas obiščem in izpolnim nad vami svojo obljubo, da vas pripeljem nazaj v ta kraj. Jer 29, 10 SSP

 

Daniel je poznal je čas v katerem je živel

Daniel ni bil upornik v Babilonu, ampak človek, ki je izpolnil svoj čas v katerega ga je postavil Bog. Daniel je bil poslušen besedam preroka Jeremije.

Tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog, vsem izgnancem, ki sem jih dal odpeljati iz Jeruzalema v Babilon: 5 Zidajte hiše in prebivajte v njih, zasajajte vrtove in uživajte njihov sad. Jer 29, 4-5 SSP

Saj nam je v Babilon poslal sporočilo: »Še dolgo bo trajalo. Zidajte hiše in prebivajte v njih; zasajajte vrtove in uživajte njihov sad.« Jer 29, 28 SSP

Mnogi so lažno prerokovali in obljubljali, da ne bodo šli v suženjstvo. Niso razumeli časa, niso se zavedali svojega greha. Daniel je vedel, da je zdaj čas, ko bodo 70 let v suženjstvu. V bistvo je poznal Božjo voljo in samo tako lahko izpolnil božji načrt.


Zakaj je Daniel poznal znamenje časa?   

Živel je po Božjih načelih

Daniel si je vzel k srcu, da se ne bo omadeževal ne z jedjo ne z vinom kralja, katerega je ta pil. Prosil je torej kneza evnuhov, da se mu ne bi bilo treba omadeževati. Dan 1, 8 SSP

Ko je prišel v suženjstvo je še vedno živel po načelih svojega Boga.

Bil je zvest svojemu Bogu

Ko je Daniel izvedel, da je bil odlok podpisan, je šel v svojo hišo. V gornji izbi je imel odprta okna proti Jeruzalemu. Trikrat na dan je pokleknil na svoja kolena, molil in slavil svojega Boga, kakor je delal že prej. 12 Tedaj so ti možje prihiteli in našli Daniela, ko je molil in milo prosil pred svojim Bogom. 13 Pristopili so in rekli pred kraljem glede kraljevega odloka: »O kralj, ali nisi podpisal odloka, da bo vsak, kdor bo v tridesetih dneh kogar koli kaj prosil, boga ali človeka razen tebe, o kralj, vržen v levjo jamo?« Kralj je odgovoril in rekel: »Trdna je ta odredba po medijsko-perzijski določbi, ki ne bo preklicana.« Dan 6, 11-13 SSP

Bil je zvest tudi, ko je šlo za življenje. Danielova zvestoba ga je vodila v spoznanje in razodetje božjih načrtov.

Znal se je ponižati pred Bogom

Obrnil sem svoj obraz k svojemu Gospodu Bogu, da bi ga iskal z molitvijo in s prošnjami, s postom v raševini in pepelu. 4 Molil sem h GOSPODU, svojemu Bogu, priznal sem in rekel: »O Gospod, veliki in strašni Bog, ki ohranjaš zavezo in dobroto tem, ki ga ljubijo in se držijo njegovih zapovedi. 5 Grešili smo in krivično ravnali, brezbožni smo bili, upirali smo se in odstopili od tvojih zapovedi in od tvojih sodb. Dan 9, 4-5 SSP

Človek se mora znova in znova vračati k Bogu. To je vedno iskreno zavedanje grešnega stanja brez Boga in potem priznanje svojih grehov.

Ali vidimo in razumemo čas v katerem živimo?

Bog je pokazal Danielu neverjetne stvari, ki se bodo zgodile. Kraljestva, ki bodo prišla in bodo propadla. Na koncu bo Bog postavil svoje kraljestvo pravičnosti.

Problem našega časa v Evropi je brezbožnost in grešnost.  Človeštvo je danes veliko bolj pametno kot kdajkoli prej. Doživljamo razvoj, stvari, katere pred mnogimi leti niti sanjal ni nihče. Ampak zaradi tega ne postajamo boljši ljudje, na žalost v mnogih primerih postajamo še bolj grozni, brezbožni, sebični. Hočemo vladati brez Boga, toda uničujemo sami sebe.

Duhovno stanje Evropejcev je zelo slabo, prebudimo se, če ne želimo izgubiti blagoslova. Bodimo kot Daniel in spoznavajmo znamenje časa. Amen.

PODROBNOSTI PRIDIGE
Srečko Krajnc
05. Marec 2017
BCE Maribor