Oznanilo o Jezusu

Srečko Krajnc | 13. November 2016 (BCE Maribor)

Ko govorimo o Jezusu, govorimo o naši odrešitvi

Ta pa, ki ga je Bog obudil, ni videl trohnobe. Vedite, bratje: po njem se vam oznanja odpuščanje grehov. In vsak, kdor veruje, dobi v njem opravičenje od vsega, od česar niste mogli dobiti opravičenja v Mojzesovi postavi. Apd 13, 37-39 SSP

Oznanjamo odpuščanje grehov, ki nam po veri daje opravičenje, nam razodeva Božja beseda. Kaj je odpuščanje grehov? Pomeni – pozabiti napake nekomu, ki jih je storil. Odpuščanje je nekaj, kar oseba ne zasluži. Odpuščanje je delo ljubezni, milosti in usmiljenja. Je odločitev, da ne bomo imeli nič več proti osebi, kljub vsemu kaj nam je storila. Bog nam ponuja svojo odpuščanje za naše grehe. Mnogo ljudi živi z občutkom krivde. V življenju vsakega človake je najbolj negativna moč, točka, občutek neuspeha, ki je posledica greha.  To je občutek krivde, občutek neuspeha, nedoseženih ciljev v življenju. Kralj David se je soočal z občutkom krivde.

Popolnoma me operi moje krivde, mojega greha me očisti! Ps 51,4 SSP

Kako lahko premagam občutek krivde? Danes poteka velika bitka v človeškem srcu z občutkom krivde. Iščemo mnoge načine, kako bi premagali negativni občute krivde, porazov, zgrešenih ciljev v življenju?

Danes mnogi učijo, razmišljaj pozitivno, govori pozitivno, da bi premagali občutek neuspeha v življenju. Naš občutek krivde je mnogo globlji in ga ne moremo premagati s pozitvnim mišljenjem. Občutek krivde obstaja, lahko ga potisneš v ozadje, toda uničujoča moč neuspeha bo uničevala naše življenje. Občutek krivde lahko premagamo samo, ko se vrnemo Jezusu. Ko svoje grehe, poraze, prinesem Kristusu in ga prosimo odpuščanja, prejmemo opravičenje – prejmemo odrešitev.

Občutek krivde je povezan tudi z večnostjo

Smrt ni konec, življenje se nadaljuje v večnosti, toda obstaja pomembno vprašanje – kje bomo preživeli večnosti? Sveto pismo jasno uči, da bodo ljudje na dveh različnih krajih.

Morje je vrnilo mrtve, ki so bili v njem. Tudi smrt in podzemlje sta vrnila mrtve, ki sta jih hranila. In vsak je bil sojen po svojih delih. Raz 20, 13 SSP

Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje. Mt 25,46 SSP

Danes o tem govoriti je za mnoge neumnost, grožnja, ustrahovanje, jemanje svobode. Toda to ni res, je prav nasprotno, če o tem ne govorimo, ne govorimo o življenju, pravi svobodo. Mnogi se vse bolj pogljabljajo v občutek krivde in razočaranja. Bog je edini, ki nam odvzame občutek krivde, greha, saj je prav zato poslal svojega sina na svet. 

Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. 17 Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Jn 3, 16-17 SSP

Resnično, resnično, povem vam: Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje. Jn 5, 24 SSP

Vsi, ki sprejmejo Jezusa za svojega Odrešenika, ne bodo prišli na sodbo o večnem pogubljenju. Vedeti tudi moramo, čeprav je Jezus umrla za grehe vseh ljudi, ne pomeni, da bodo posledično vsi odrešeni. Večno življenje je dar, ki ga Bog ponuja skozi Jezusa Kristusa in dobijo ga samo tisti, ki ga sprejmejo. Bog ne prisiljuje, da moramo v njega verovati ali da se moramo pokesati za svoje grehe, toda resnica je, da potem ne moremo v Božje kraljestvo pravičnosti, kjer ne bo greha.

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zavoljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. Jn 1, 1- 14 SSP

Luč je prišla v temo in tisti, ki jo sprejmejo postanejo božji otroci, vsi ostali pa ostanejo v duhovni temi.  

Kaj torej pravi? Blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu; namreč beseda vere, ki jo oznanjamo. Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. S srcem namreč verujemo, in tako smo deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero, in tako smo deležni odrešenja.  Rim 10, 8-10 SSP

Bog je vse storil, njegovo besedo lahko sprejmemo ali zavrnemo. Lahko doživimo čudoviti ozdravljenje, odpuščanje od občutka krivde, lahko pa se še naprej vse bolj poglavljamo v njem. Odločitev je naša.

Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Kajti postava Duha življenja v Kristusu Jezusu te je osvobodila postave greha in smrti. Kar je bilo namreč nemogoče postavi, ker je bila zaradi mesa brez moči, je uresničil Bog s tem, da je poslal svojega Sina v podobi grešnega mesa; da bi premagal greh, je obsodil greh v mesu. Zapovedi postave naj bi se tako izpolnile v nas, ki ne živimo po mesu, ampak po Duhu. Rim 8, 1-4 SSP 

To je oznanilo, ki ga moramo oznanjati ljudem. Ko govorimo o Bogu, moramo ljudi pripeljati k temelju evangelija, saj je samo tam naša odrešitev, življenje kjer ni več občutka krivde, ampak moč za novo življenje. Amen. 

 

 

 

 

 

PODROBNOSTI PRIDIGE
Srečko Krajnc
13. November 2016
BCE Maribor