Oznanilo o Jezusu

Srečko Krajnc | 06. November 2016 (BCE Maribor)

Ko govorimo o Jezusu, govorimo o življenju

Ko govorimo ljudem o Jezusu, največkrat ljudi zanima, kateri cerkvi pripadamo? Drugo zelo pogosto vprašanje pa je, kakšne so razlike med cerkvami? Ko se pogovarjamo z ljudmi o Bogu, jim moramo osvetliti, da Sveto pismo ne govori o razlikah, ki smo jih na žalost naredili ljudje skozi zgodovino, ampak o življenju.

 

Resnično, resnično, povem vam: Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje. Jn 5, 24 SSP

 

Sveto pismo ne govori o razvoju religije, ampak o večnem življenju. Jezus je povedal, kdor posluša njegovo besedo in njemu veruje, ima večno življenje in ne pride na sodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje. To je glavno sporočilo Svetega pisma, ki ga moramo ljudem osvetliti, da lahko spoznajo njegovo sporočilo o življenju.

 

Za kakšno življenje gre?

Življenje, ki govori o jasni prihodnosti, večni odrešitvi. Življenje brez strahu, občutka krivde, ker imamo v Jezusu odpuščanje naših grehov in novo življenje, ki se ne zaključuje s smrtjo.

 

Kaj namreč pomaga človeku, če si ves svet pridobi, sebe pa pogubi ali zapravi. Lk 9,25 SSP

 

Živeti življenje samo za ta svet, pomeni na koncu vse izgubiti. To ne pomeni, da mi je za življenje na tej zemlji malo mar. Vsi imamo svoje poslanstvo in odgovornosti od Boga na tej zemlji, ko začnemo živeti življenje z Bogom, tedaj začnemo živeti življenje za katerega smo bili ustvarjeni.

 

Evangelij je veseli sporočilo o večnem življenju, zmaga nad smrtjo.

Spominjam vas, bratje, na evangelij, ki sem vam ga oznanil in ste ga tudi sprejeli ter stojite trdni v njem. Po njem ste na poti rešitve, če se trdno držite besede, ki sem vam jo oznanil, razen če ste zaman sprejeli vero. Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel: Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih. Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen, kakor je v Pismih. 1 Kor 15, 1-4 SSP

 

Kristus je umrl za naše grehe in tretji dan vstal od mrtvih. Mi bi morali biti večno ločeni od Boga v trpljenju in bolečini, toda Jezus je umrl na mesto nas. Duhovna smrt pomeni biti ločen od Božje zaščite, pomeni vstopiti na področje bolečine, trpljenja, bolezni in smrti.  

 

Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.

Rim 6, 23 SSP

 

Čeprav je Jezus umrla za naše grehe, ne pomeni, da bodo posledično vsi odrešeni. Večno življenje je dar, ki ga Bog ponuja skozi Jezusa Kristusa. Sprejmemo ga tako, da odpremo svoje srce Bogu, zato je tako pomembno, da govorimo o  evangeliju, življenju ljudem.

 

Se nadaljuje

 

 

PODROBNOSTI PRIDIGE
Srečko Krajnc
06. November 2016
BCE Maribor