MOLITEV

19. Junij 2020 ob 18:30 uri v Strma ulica 8, 2000 Maribor

čas molitve
Vabljeni na čas molitve.

Predvsem te torej prosim: prosite, molite, posredujte in se zahvaljujte za vse ljudi. 1 Tim 2, 1 (SSP)
PODROBNOSTI DOGODKA