Pozdrav

Veselil sem se, ko so mi rekli: »V GOSPODOVO hišo pojdemo.«

BC Maribor
Pozdrav

Bogoslužje se začne s toplim pozdravom drug drugega in s spodbudo, da svoja srca odpremu Bogu Očetu, Sinu in Svetemu Duhu. Potem sledi slavljenje in čaščenje Boga.

Pojte GOSPODU, njegovo ime slavite, oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje! Ps 96, 2 (SSP)

Vzklikajte GOSPODU, vsa zemlja, vedri bodite, vriskajte in prepevajte! Ps 98, 4 (SSP)


Po slavljenju je tudi čas za pričevanja. To je čas, ko ima vsakdo priložnost povedati, kaj je Bog storil v njegovem življenju.