Molitev

Kakor je Jezus molil za ljudi in jim pomagal, naroča tudi nam, da tako delamo.

BC Maribor molitev
BC Maribor molitev

Po pridigi molimo. To je priložnost, da se odzovemo na poslušano pridigo in prosimo Boga, da nam s pomočjo Svetega Duha pomaga, da bi živeli po njej. Molimo za bolne in ljudi z različnimi potrebami, da bi doživeli ozdravljenje in prejeli pomoč.

Predvsem te torej prosim: prosite, molite, posredujte in se zahvaljujte za vse ljudi. 1 Tim 2, 1 (SSP)